MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Jak Pomagamy? » Dokąd po pomoc

Dokąd po pomoc

Placówki wsparcia Dziennego w Toruniu

„Oratorium”
im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
    
Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. „Oratorium”
im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza    
ul. Rybaki 59
tel.:511 615 405
oratorium@oratorium.torun.pl

Świetlica „Dzieciom Starówki”
    
Fundacja Pomocy Samotnym Matkom
ul. Jęczmienna 10
56 652 23 71
biuro@fundacja-psm.torun.pl

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza im. Św. Franciszka

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Wychowawcze im. Św. Franciszka
ul. Poznańska 49
tel:609 385 027
ruzena@wp.pl

Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży
    
Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w Toruniu    
ul. Łąkowa 13
798 673 713 (służ)
anna.spandowska@wp.pl

Ognisko Wychowawcze im. Matki Teresy Kierocińskiej
 
Caritas Diecezji Toruńskiej – Centrum Pielęgnacji    
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9
tel.: 785 058 500
mail:agostina@tlen.pl

Placówka wsparcia dziennego C3ntrum Wędka - podwórkowa
    
Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka
ul. Jęczmiennej 10
tel.:515 170 150
wedka@wedka.org

Organizacje niosące pomoc osobom z niepełnosprawnością

Lecznictwo Psychiatryczne

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29, 87-100 Toruń
Tel: 56 67 95 710
http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...
Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29, 87-100 Toruń
Tel: 56 67 95 732
https://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatr...
Oddział Dzienny Psychiatryczny
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Dzienny Psychiatryczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29, 87-100 Toruń
Tel: 56 67 95 769

http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...
Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Podeszłego
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Podeszłego
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
Tel: 56 67 95 768
http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...
Oddział Kliniczny Psychiatrii Młodzieży
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Kliniczny VI Psychiatrii Młodzieży
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 27/29, 87-100 Toruń
Tel: 56 67 95 727
https://www.wszz.torun.pl/index.php/31-szpital-psychiatryczny/szpital-ps...

Klinika Psychiatrii
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Klinika Psychiatrii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29, 87-100 Toruń
Odcinek Żeński tel: 56 67 95 755
Odcinek Męski tel: 56 67 95 741
https://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatr...

Oddział Psychiatryczny Żeński
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Psychiatryczny Żeński
ul. Mickiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Tel: 56 67 95 855
http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...
Oddział Psychiatryczny Męski
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Psychiatryczny Męski
ul. Mickiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Tel: 56 67 95 826
http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...

Pomoc dla Uzależnionych
Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 056-622-68-31, 056-622-89-08
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00
http://wotuiw.torun.pl/

Uzależnienia dotyczą wielu osób, nie tylko samych chorych, ale także ich rodzin i bliskich. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu świadczy od ponad 20 lat usługi w postaci szeroko pojętej terapii uzależnień prowadzonej:

w poradni – w formie psychoterapii indywidualnej, grup wsparcia oraz konsultacji psychiatrycznej (wizyta u lekarza psychiatry możliwa jest tylko dla pacjentów, którzy korzystają ze spotkań z terapeutą),
na oddziale dziennym – kilkugodzinna terapia grupowa od poniedziałku do piątku,
w warunkach stacjonarnych – czyli w całodobowych ośrodkach uzależnień.

TERAPIA AMBULATORYJNA

Terapia indywidualna i grupy wsparcia

Jeśli jesteś osobą uzależnioną lub współuzależnioną (bez względu na wiek) i potrzebujesz terapii indywidulanej to zapraszamy do kontaktu z Poradnią Terapii Uzależnień.

TERAPIA GRUPOWA

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą uzależnioną i potrzebujesz też czegoś więcej niż terapia indywidulana, ale nie możesz sobie pozwolić na ośrodek całodobowy to zapraszamy do kontaktu z Odziałem Dziennym Odwykowym, gdzie terapia trwa od poniedziałku do piątku od rana do godzin południowych.

TERAPIA W OŚRODKACH CAŁODOBOWYCH

Młodzież

Jeśli jesteś osobą uzależnioną w wieku od 14 do 20 lat i potrzebujesz ośrodka całodobowego to zapraszamy do kontaktu z Całodobowym Młodzieżowym Oddziałem Leczenia Uzależnień.

Narkotyki

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią uzależnioną od narkotyków i potrzebujesz ośrodka całodobowego krótkoterminowego (3 miesiące) to zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Krótkoterminowej Terapii Uzależnień, a jeśli potrzebujesz dłuższej terapii (8 miesięcy) to możesz skontaktować się z Ośrodkiem Terapii Odwykowej Uzależnień.

Alkohol

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią uzależnioną od alkoholu i potrzebujesz ośrodka całodobowego to zapraszamy do kontaktu z Odziałem Odwykowym Całodobowym.

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień

Oddział Odwykowy Całodobowy
ul. Włocławska 233 – Czerniewice
87-100 Toruń
tel. 056-622-93-21, 056-622-93-80

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień
Pododdział Młodzieżowy Terapii Uzależnień
ul. Tramwajowa 2/4
87-100 Toruń
tel. 056-623-62-14
fax. 056-623-60-50
Program ośrodka adresowany jest do osób uzależnionych od narkotyków i krzyżowo uzależnionych od narkotyków, alkoholu i leków.

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień
ul. Włocławska 233
87-100 Toruń
tel. 056-637-78-13 lub 056-622-90-61
Ośrodek ma charakter koedukacyjny i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży nadużywającej lub uzależnionej od różnych substancji psychoaktywnych ( alkohol, marihuana, amfetamina, substancje wziewne, itp. ) w wieku od 14 do 20 lat.

Inne instytucje świadczące pomoc uzależnionym i współuzależnionym

Izba Wytrzeźwień
ul. Kasztanowa 16
tel. 056-645-89-96, 056-645-89-69

Obszar działalności profilaktycznej:

1. Praca z osobą uzależnioną:
- rozmowy motywujące z pacjentami opuszczającymi placówkę po wytrzeźwieniu,
- propozycja form pomocy,
2. Praca z nieletnimi trafiającymi do placówki:
- rozmowy diagnostyczno-motywacyjne
- prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, do których uczęszczają osoby nieletnie, będące pensjonariuszami tej placówki,
3. Praca z członkami rodzin osób przebywających w placówce,
4. Porady prawne i pedagogiczne dla członków rodzin, w których występuje zjawisko przemocy,
5. Dokonywanie bezpłatnych obdukcji lekarskich.

Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień - "Zdrowa Rodzina"
ul. Kościuszki 23
87-100 Toruń
tel. 056-623-23-62
- Świetlica Socjoterapeutyczna,
- Grupy: AA, DDA,
- Ośrodek zajmuje się pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, głównie z problemami uzależnienia w rodzinie.
- konsultacje dla pedagogów,
- warsztaty dla nauczycieli zakresu profilaktyki

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział w Toruniu
ul. Szeroka 21/3
87-100 Toruń
tel. 056-655-52-70

Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo "Powrót z U"
ul. Jęczmienna 10
87-100 Toruń
tel/fax. 056-622-62-14

Wiecej informacji

Grupa "AA" - "Odwaga"
Izba Wytrzeźwień
ul. Kasztanowa 16
87-100 Toruń
tel. 056-645-89-96

Komendy i Komisariaty Policji

Komenda Miejska Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń
tel. centrala 47 754 28 11 czynny w godzinach 7.00 - 19.00 numer nie służy do przyjmowania zgłoszeń
http://torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/

Komisariat Toruń Śródmieście
ul. PCK2
87-100 Toruń
tel. 47 754 24 52
http://torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb3/informacje/komisariaty...

Komisariat Toruń Podgórz
ul. Poznańska 127/129
87-100 Toruń
tel. 47 754 24 70
http://torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb3/informacje/komisariaty...

Komisariat Toruń Rubinkowo
ul. Dziewulskiego 1
87-100 Toruń
tel. 47 754 25 70
http://torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb3/informacje/komisariaty...

Straż Miejska
ul .Grudziądzka 157
87-100 Toruń
tel. 56 622 58 77
http://www.strazmiejska.torun.pl/kontakt.html

Areszt Śledczy w Toruniu
ul. Piekary 53
87-100 Toruń
tel. 56 657 79 11
https://www.sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-toruniu

Sądy

Sąd Okręgowy
ul. Piekary 51
87-100 Toruń
tel. 56 610 56 00
https://www.so.torun.pl/

Sąd Rejonowy  
ul. Władysława Warneńczyka 1
87-100 Toruń
tel. 56 677 60 00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Władysława Warneńczyka 1
87-100 Toruń
tel. 56 677 60 00
https://torun.sr.gov.pl/iii-wydzial-rodzinny-i-nieletnich,m,mg,527,534,583

Prokuratura

Prokuratura Okręgowa  
ul. Grudziądzka 45
87-100 Toruń
tel. 56 611 77 00
fax 56 623 80 92
https://www.torun.po.gov.pl/

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód
ul. Grudziądzka 45
87-100 Toruń
tel. 056 611 76 00
fax 56 611 77 20

Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód
ul. Grudziądzka 47
87-100 Toruń
tel. 56 611 77 59
fax 56 611 77 92

Kuratorzy

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (I ZKSS) :
wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
ul. Piastowska 7
87-100 Toruń
tel: 56 677 62 45

III, IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (III ZKSS):
wykonujący orzeczenia w sprawach dla dorosłych
87-100 Toruń
Tel: 56 677 62 40

Komornicy

https://torun.sr.gov.pl/komornicy-sadowi,m,mg,221,621,s,2

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców. W czterech z nich porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Kolejne cztery są obsługiwane przez prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie.
Punkty pomocy prawnej są zlokalizowane w Toruniu w następujących miejscach:
ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
w godz. 7.30-11.30 (pok. 17)
ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)
ul. Poznańska 52 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)
ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)
ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
w godz. 11.30-15.30 (pok. 17 – Stowarzyszenie Sursum Corda)
ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Stowarzyszenie Sursum Corda)
ul. Poznańska 52 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Stowarzyszenie Sursum Corda)

Umów wizytę przez Internet
Termin nieodpłatnej porady prawnej najłatwiej umówić przez Internet:
>>> Przejdź do formularza zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy
https://www.bip.torun.pl/cms.php?Kod=1189

Poradnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Badanie dzieci w zakresie wychowawczym-, poradnictwo,- psychoterapię-, psychoedukację
Z pomocy mogą skorzystać również rodzice dzieci nadpobudliwych wykazujących trudności w nauce, mających problemy z wyborem zawodu.
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6  
87-100 Toruń
(budynek II Liceum Ogólnokształcącego)
tel: 798 855 963
https://ppp.torun.pl/kontakty/

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Poradnia Psychogeriatryczna
ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruń
tel. 56 67 95 880
http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruń
tel. 56 67 95 822
http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mickiewicza 24/26
87-100 Toruń
tel. 56 67 95 812
http://www.wszz.torun.pl/index.php/jednostki-szpitala/szpital-psychiatry...

Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnień
http://www.wotuiw.torun.pl/

Pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel. 56 669 39 00
https://wup.torun.pl/

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Mazowiecka 49A
87-100 Toruń
tel: 56 658 02 02
Pomoc oparta jest na aktywności osób w poszukiwaniu pracy.
http://muptorun.praca.gov.pl/

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społecznewww.cistor.pl
Centrum prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Centrum funkcjonuje w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym.
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. / fax : 56 654 92 79
http://www.cistorsps.pl/

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel: 56 669 39 29/ 75
https://wuptorun.praca.gov.pl/centrum-informacji-i-planowania-kariery-za...

Ochotnicze Hufce Pracy. Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Komenda
ul. Poznańska 11
87-100 Toruń
tel: 56 654 70 68
http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/

Ośrodek dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczających zakłady karne prowadzony przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”,
ul. Kościuszki 77/79;
87 – 100 Toruń
tel. 660 839 163

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(instytucja pomocy społecznej realizująca zadania na rzecz mieszkańców powiatu ziemskiego).
 ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel: (sekretariat) 56 662 87 50
fax: 56 662 87 51
sekretariat@pcpr-torun.pl

Godziny pracy:
 poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30
 wtorek: 7.30-16.30
 piątek: 7.30-14.30

PCPR wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej o charakterze publicznym dotyczących polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Główne zadania:
 Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej;
Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
Organizacja i pomoc rodzinom zastępczym;
Udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze;
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;