MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » MOPR » Podmioty realizujące zadania publiczne na rzecz Gminy Miasta Toruń

Podmioty realizujące zadania publiczne na rzecz Gminy Miasta Toruń

Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków, ul. Nowotarska 5
87-100    Toruń
Tel. 690 497 679
e-mail: razem24torun@spoko.pl   
Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia.

Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
ŚDS ul. Szosa Bydgoska 1
Tel. 56 674 44 03
e-mail: torun@caritas.pl
ŚDS ul. Wyszyńskiego 7/9
e-mail: do.samopomocy.caritas@wp.pl
1. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla  30 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”
ul. Niesiołowskiego 20, 87-100 Toruń
tel. 56 657 55 85
e-mail: sdstoruntsw@gmail.com    
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DT im. Wandy Szuman
ul. Św. Jana Bosko 2, 87-100 Toruń
tel. 500 848 224
e-mail: kontakt@sdsprton.pl    
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 37 osób z zaburzeniami psychicznymi

Fundacja im. Brata Alberta Radwanowice
32 – 064 Rudawa, siedziba ŚDS w Toruniu
ul. Rydygiera 23, 87-100 Toruń
tel. 508 565 729 (śds)
e-mail: torunsds@op.pl
tel. 56 657 59 29 (dps)
e-mail: torundps@op.pl  
1. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy  dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla 35 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” ul. Młyńska 2-4, 87-100 Toruń
Tel. 531 215 893
e-mail: projekt@arkadia.torun.pl  
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny Kowalskiej
ul. Faustyny 7, 87-100 Toruń
tel. 56 639 42 57
e-mail: samarytanin.torun@wp.pl    Prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób.
Polski Czerwony Krzyż 00-561 Warszawa
ul. Mokotowska, Zarząd Rejonowy
ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń
tel. 56 658 3060
e-mail: zr.torun@pck.org.pl    
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczychw miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osóbz zaburzeniami psychicznymi.

Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa Zarząd Rejonowy ul. Fałata 35/37 87-100 Toruń
Tel. 56 622 48 98
e-mail: pkpstorun@wp.pl  
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Fundacja Agencji Służby Społecznej Warszawa ul. Popiełuszki 8, Oddział Kujawsko-Pomorski Filia w Toruniu, ul. Przedzamcze 8 /lok. 9
Tel. 603 043 174
e-mail: biuro@fundacjafass.pl   
1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji
ul. Matejki 38/3, 87-100 Toruń
tel. 56 655 0677
e-mail: fkr@rc-online.eu
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 7 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.