Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień

Dział Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

realizuje w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień

następujące zadania na rzecz mieszkańców Torunia

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W PROGRAMACH


Kontakt:
Telefon: 56 477 00 91, 56 477 00 92
Adres : ul. M. Skłodowskiej – Curie 82-84, Toruń


DZIAŁ CZYNNY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA

Szczegóły realizowanych zadań

Zaproszenie

Mamy przyjemność poinformować, że z dniem 1 sierpnia 2018 r., Toruńskie Centrum „Caritas” otwiera DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW.
Placówka działać będzie w nowo powstałym budynku przy ul. Szosa Bydgoska 1a. Zajęcia dla seniorów odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Czytaj więcej...

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ – RUSZA II NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Z dniem 02 lipca 2018 r. uruchomiona zostaje II runda rekrutacji uczestników projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w zakresie zadania: Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Preferowane będą osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do złożenia niezbędnych dokumentów…

Czytaj więcej...

9.1.2 RUO - impreza okolicznościowa

W dniu 20.06.2018 r. w ramach realizacji projektu "Rozwój Usług Opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarności Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie Społeczne i Rozwój Usług Społecznych w ramach ZIT, Poddzialanie 9.1.2 Rozwój Usług Opiekuńczych, odbyła się impreza okolicznościowa w Klubie Samopomocy na Bielawach.

Czytaj więcej...