Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Szkolenie z superwizji pracy socjalnej (3)

Uwaga

uczestnicy szkolenia z superwizji pracy socjalnej w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Nastąpiła zmiana w harmonogramie spotkań dla grupy 3.
Miejsce spotkań nie ulega zmianie.

Czytaj więcej...

Dzień 15 grudnia 2018 roku jest dniem pracy dla MOPR

UWAGA!

W sobotę 15 grudnia 2018 r., Działy: Pomocy Środowiskowej, Pomocy Rodzinie i Dziecku, Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Organizacyjno – Administracyjny oraz Zespół Radców Prawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

będą czynne jak w każdy dzień roboczy (od 7.30 do 15.30).

W sobotę 29 grudnia 2018 r. Dział Finansowo- Księgowy będzie czynny od godz. 7.00 do 15.00, a Dział Strategii i Programów Społecznych od godz. 7.30 do godz. 15.30.


W poniedziałek wigilijny - 24 grudnia 2018 r., Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Toruniu będzie nieczynny.

Dział Interwencji Kryzysowej, Poradnictwa, Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

czynny będzie całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Rzecznik Praw Dziecka - List do pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dyrektor i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  - życzenia

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włocławku - życzenia

Zarząd i pracownicy PR PCK w Toruniu - życzenia

Przewodniczący Toruńskiego Związku Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - życzenia

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie - życzenia

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - życzenia

Kierownik oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipnie - życzenia

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach - życzenia