Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Szkolenie z superwizji pracy socjalnej (2)

Uwaga

uczestnicy szkolenia z superwizji pracy socjalnej w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Poniżej uaktualniony harmonogram spotkań grupowych w ramach superwizji pracy socjalnej. Miejsce spotkań nie ulega zmianie.

Czytaj więcej...

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów

Uprzejmie informuję, że od 1 sierpnia 2018 w Toruńskim Centrum „ CARITAS ” działa DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW (dla kobiet od 60 roku życia i mężczyzn od 65). Liczba miejsc 38. Dom jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Czytaj więcej...

Szkolenie z superwizji pracy socjalnej

W ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, pracownicy socjalni Rejonu Pomocy Środowiskowej Nr I, III i IV, objęci reorganizacją, uczestniczą w szkoleniu superwizyjnym prowadzonym przez superwizorów pracy socjalnej.

Czytaj więcej...

Zajęcia klubowe w WTZ

W związku z realizacją programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uprzejmie przypomina, że termin naboru wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym tj. w roku 2019 (okres realizacji: 1 luty 2019 - 31 styczeń 2020) upływa z dniem 16 listopada 2018r.

Szczegóły komunikatu