Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Podwórko - Pokażmy im świat - 2018

W miesiącach czerwcu, lipcu oraz sierpniu 2018 r. w ramach projektu socjalnego „Podwórko – pokażmy im świat” pracownicy socjalni z Rejonu Pomocy Środowiskowej Nr 1 zorganizowali wakacyjne animacje dla dzieci. Spotkania były realizowane na placach zabaw na terenie Starego Miasta oraz w rejonie Świętopełka w Toruniu.

Czytaj więcej...

Trampolina 2

Projekt „Trampolina 2"


Od 1 września 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie realizował projekt partnerski współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Trampolina 2". Przedsięwzięcie to jest działaniem nastawionym na praktyczne rozwiązanie złożonych problemów młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym przy współudziale partnera, tj. Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Aditus" z Włocławka.

Czytaj więcej...

Zadania MOPR

Dział Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień MOPR
z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej Curie 82-84
realizuje

zadania z zakresu interwencji kryzysowej

oraz poradnictwa, edukacji i profilaktyki uzależnień przejęte po Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu z ul. Kasztanowej 16

Dział czynny jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia

telefony: 56 477 00 91 lub 56 477 00 92
Pomoc udzielana jest mieszkańcom Torunia.
Osoby mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie na indywidualne spotkania.

Barbarka 2018

W dniach 10 i 30 lipca 2018r odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci na Barbarce. W pierwszej części spotkania dzieci uczestniczyły w lekcji prowadzonej na terenie osady leśnej. Uczestnicy wspólnie szukali tropów zwierząt. Druga część spotkania polegała na pomalowaniu drewnianego szablonu ptaka. Droga powrotna z Barbarki prowadziła przez las, co dzieciom bardzo się podobało. Wszyscy byli zmęczeni, ale zadowoleni!
Wyjście z dziećmi było zorganizowane przez pracowników socjalnych z zespołów pomocy środowiskowej nr 3 i 5.
Zapraszamy za rok!

collage barbarka