MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Matki
26.05.2023
Festiwal Zawodów - Targi Pracy
25.05.2023

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza na Festiwal Zawodów - Targi Pracy. W Festiwalu pracodawcy będą przedstawiać zawody niszowe, medyczne, mundurowe oraz zawody przyszłości potrzebne na rynku pracy. Podczas Targów znajdzie się również bogata oferta ofert pracy zakładów z regionu. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 56 6547068 wew

„Posiłek w szkole i w domu"
22.05.2023

Przypominamy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu można ubiegać się o pomoc w  zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego jako dofinansowanie na zakup posiłku lub żywności, a także dofinansowania do opłacenie obiadów w szkole.
Pomoc w postaci dofinansowania może być udzielona w ramach i na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Rady