Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Rzecznik Praw Dziecka - List do pracowników Socjalnych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dyrektor i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  - życzenia

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włocławku - życzenia

Zarząd i pracownicy PR PCK w Toruniu - życzenia

Przewodniczący Toruńskiego Związku Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - życzenia

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie - życzenia

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - życzenia

Kierownik oraz Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipnie - życzenia

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach - życzenia

Szkolenie z superwizji pracy socjalnej (2)

Uwaga

uczestnicy szkolenia z superwizji pracy socjalnej w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Poniżej uaktualniony harmonogram spotkań grupowych w ramach superwizji pracy socjalnej. Miejsce spotkań nie ulega zmianie.

Czytaj więcej...

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów

Uprzejmie informuję, że od 1 sierpnia 2018 w Toruńskim Centrum „ CARITAS ” działa DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW (dla kobiet od 60 roku życia i mężczyzn od 65). Liczba miejsc 38. Dom jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

Czytaj więcej...