Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Warsztaty dla rodziców

Celem warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń.

Szczegóły

Klub Seniora

Klub seniora ''Zielona dolina'' działa prężnie. Nasi seniorzy z ochotą podejmują nowe zadania. W ciągu ostatnich kilku spotkań Panie seniorki robiły kartki okolicznościowe, które przedstawiamy na załączonych zdjęciach.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w programach

Dział Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu realizuje w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień następujące zadania na rzecz mieszkańców Torunia.


ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W PROGRAMACH


Szczegóły

Rejs po Wiśle

Dnia 24 sierpnia 2018 r o godzinie 12 odbył się rejs po Wiśle statkiem Wanda, w którym uczestniczyło 100 dzieci. Rejs zorganizowano przy współpracy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich.

Czytaj więcej...

Trzecia edycja projektu "Podwórko - pokażmy im świat"

W okresie wakacyjnym pracownicy socjalni z rejonu pracy socjalnej nr 3 realizowali trzecią edycję projektu socjalnego "Podwórko - pokażmy im świat".
W ramach działań organizowane były animacje na placu zabaw i orliku dla dzieci zamieszkałych w tzw. Koszarach.

Czytaj więcej...