Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Szkolenie z superwizji pracy socjalnej

W ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, pracownicy socjalni Rejonu Pomocy Środowiskowej Nr I, III i IV, objęci reorganizacją, uczestniczą w szkoleniu superwizyjnym prowadzonym przez superwizorów pracy socjalnej.

Czytaj więcej...

Zajęcia klubowe w WTZ

W związku z realizacją programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uprzejmie przypomina, że termin naboru wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym tj. w roku 2019 (okres realizacji: 1 luty 2019 - 31 styczeń 2020) upływa z dniem 16 listopada 2018r.

Szczegóły komunikatu

"Rodzina w Centrum 2"

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy.

Czytaj więcej...

EFS 9.1.2 Rozwój Usług Opiekuńczych w GMT - Grzybobranie

W dniu 8.10.2018 r. w ramach realizacji projektu "Rozwój Usług Opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie Społeczne i Rozwój Usług Społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój Usług Opiekuńczych, odbyła się impreza okolicznościowa w Klubie Samopomocy na Bielawach. Uczestnicy wraz z otoczeniem wybrali się do lasu w Stajenczykach na grzybobranie. W ramach imprezy odbyło się również ognisko z pieczeniem kiełbasek i słodki poczęstunek. Nasz gość- Pan Henryk przygrywał nam pięknie na akordeonie, były śpiewy, tańce.

Dziękujemy organizatorowi- Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka za zorganizowanie spotkania i Kole Gospodyń Wiejskich za udostępnienie świetlicy.

 

Czytaj więcej...

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ – RUSZA V NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Z dniem 15 października 2018r. uruchomiona zostaje V runda rekrutacji uczestników projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” w zakresie zadania: Usługi asystenckie (Asystent Osoby Niepełnosprawnej), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Preferowane będą osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do złożenia niezbędnych dokumentów …

Czytaj więcej...