Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

NIE dla przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach akcji "Nie dla przemocy" organizuje serię spotkań z uczniami toruńskich szkół oraz z mieszkańcami Torunia.

 

Spotkania obejmą swoją tematyką m. in.

- mechanizmy towarzyszące przemocy domowej
- mity i stereotypy
- sposoby interwencji w sytuacji kryzysu i przemocy w rodzinie
- aspekt prawny
- cyberprzemoc
- przemoc rówiesnicza
- dzieci a zagrożenia w Internecie

 

Spotkania dla dzieci i młodzieży odbędą się:

04.12.2017 r. g. 8:55 w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Bema 66

06.12.2017 r. g. 8:00 w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9

07.12.2017 r. g. 8:00 w Szkole Podstawowej nr 10, ul Bażyńskich 30/36

07.12.2017 r. g. 12:45 w Szkole Podstawowej 19, ul. Dziewulskiego 41c

11.12.2017 r. g. 9:45 w II Liceum Ogólnokształcącym, ul Kos. Kościuszkowskich 6

 

a otwarte spotkania dla mieszkańców Torunia odbędą się:

05.12.2017 r. g. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury, ul. Szczecińska 38

07.12.2017 r. g. 18:00 w Kulturhauz, ul. Poniatowskiego 5

13.12.2017 r. g. 18:00 we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym, ul. Poznańska 49

18.12.2017 r. g. 18:00 w Społecznym Domu Kultury Fabryka UTU, Sienkiewicza 11/3

20.12.2017 r. g. 18:00 w Osiedlowym Ośrodku Integracji Dzieci, Młodzieży, Seniorów i Osób                       Niepełnosprawnych, Czerniewice, ul. Włocławska 256

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy

Poszukujemy lokalu na Rubinkowie (rozeznanie rynku) (2)

Poszukujemy lokalu na osiedlu Rubinkowo

na parterze (pomieszczenia muszą pomieścić swobodnie 10 osób) w związku z realizacją działań w ramach projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Umowa nr UM_SE.433.1.076.2017 z dnia 12 lipca 2017.

Czas wynajmu do 30 czerwca 2019. Wszystkie szczegóły dotyczące najmu znajdują się w załącznikach.

Na oferty czekamy do 23 listopada br. do godziny 9:00

 

szczegóły

załączniki