Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

 

 

Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Celem głównym programu, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi. W ramach programu opiekunowie mają możliwość skorzystania z doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie sprawowanej opieki.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

Szczegóły

 

Fot. Małgorzata Litwin

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022

Kobieta prowadząca wózek inwalidzki z osobą niepełnosprawną

Toruńskie Centrum Usług Społecznych rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

 

Program ten, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta.
Udział w programie jest bezpłatny.

 

Szczegóły

 

Fot. Małgorzata Litwin

Dary dla zaprzyjażnionego z Toruniem ukraińskiego miasta Łuckmiasta

To tylko fragment darów dla Ukrainy przyjętych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPR w Toruniu

part000001

 

part0000011

Zbiórka dla mieszkańców Łucka

serduszkoOd poniedziałku, 28 lutego 2022 r. miasto prowadzi zbiórkę pomocy rzeczowej dla mieszkańców Łucka - partnerskiego miasta Torunia, leżącego na Ukrainie.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi):

Czytaj więcej...