Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

9.1.2 RUO - impreza okolicznościowa

W dniu 20.06.2018 r. w ramach realizacji projektu "Rozwój Usług Opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarności Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie Społeczne i Rozwój Usług Społecznych w ramach ZIT, Poddzialanie 9.1.2 Rozwój Usług Opiekuńczych, odbyła się impreza okolicznościowa w Klubie Samopomocy na Bielawach.

Czytaj więcej...

EFS - Aktywne włączenie społeczne - Lokalne Punkty Wsparcia

W sobotę 9.06.2018 w Lokalnym Punkcie Wsparcia na Podgórzu odbyły się rodzinne warsztaty pod hasłem "Czas dla nas"
 

Uczestnicy warsztatów mieli okazje stworzyć w strefie młodego konstruktora własnoręcznie niezwykłą zabawkę oraz wykonać szereg eksperymentów chemicznych. Aby przekonać się jakie magiczne właściwości ma woda doświadczalnie sprawdzano: Czy można z wody zrobić klej? Co to jest kolorowa dyfuzja? Jak sól pomaga unosić się przedmiotom w wodzie oraz czy można napełnić samoczynnie balon dwutlenkiem węgla?
 

Było tez coś dla ciała. W kąciku kucharskim dzieci i dorośli przygotowali zdrowe przekąski z owoców czyli słodkie szaszłyki bez grama cukru.
 

Ale to nie wszystko.

Czytaj więcej...

EFS - Rozwój usług społecznych na terenie GMT - biesiada

W dniu 04-06-2018 odbyła się zorganizowana na zlecenie MOPR w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zamknięta impreza na terenie Centrum Targowym PARK dla uczestników projektu. Gośćmi byli również Wiceprezydent MT Andrzej Rakowicz, Dyrektor MOPR Jarosław Bochenek, a także przedstawiciele Partnerów współrealizujących projekt.
 

Uczestnicy imprezy spędzili czas przy grillu i grochówce ze wspólnym śpiewaniem ponadczasowych utworów śpiewanych

Czytaj więcej...