Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Piknik na Bydgoskim

Wraz z początkiem wiosny zorganizowaliśmy I WIOSENNY PIKNIK, który odbył się dnia 05.04.2014 r., w sobotę w amfiteatrze w Parku Bydgoskim. Cała zabawa zaczęła się o godzinie 11.00 i trwała do godziny 15.00. Poniżej fotorelacja z pikniku.

FOTOREPORTAŻ Z PIKNIKU

Podczas pikniku było mnóstwo rozrywki , konkursów i innych atrakcji, m.in. konkurs plastyczny, pt. ,, Wiosna na moim osiedlu”, gdzie dzieci wykazały się ogromnymi zdolnościami plastycznymi.  

Informacja o możliwości składania ofert na wykonanie usługi

Informuję, o możliwości składania ofert na usługę polegająca na wykonywaniu czynności związanych z pełnieniem funkcji specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna, pt. „Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy cywilno-prawnej - umowy o świadczenie usług w wymiarze 20 godzin/ miesięcznie.

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJACYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznał pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.

 

„Z urzędu” oznacza, że osoby otrzymujące w/w pomoc nie muszą podejmować żadnych działań - składać wniosku, dokumentów, itp. - by mieć przedłużony okres otrzymywania świadczenia. Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji. Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za ten, wyżej wymieniony, przyszły okres (kwiecień - grudzień br.).

 

W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014 r., poz. 320, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2014r.

Zmiana polega na przedłużeniu okresu, na który przyznawana jest pomoc finansowa w wysokości 200 zł miesięcznie

INFORMACJA DLA KLIENTÓW MOPR W TORUNIU

Szanowni Państwo,

informujemy, że od marca 2014 r. świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne nie będą już wypłacane w placówkach Poczty Polskiej.

Dostępne będą formy płatności świadczeń przez MOPR:

- przelew na rachunek bankowy,

- zasilenie karty przedpłaconej*.

 

Osoby, które dotychczas odbierały świadczenia w wybranym przez siebie urzędzie pocztowym i jeszcze nie dokonały wyboru nowej formy płatności świadczeń proszone są o osobisty kontakt:

- w przypadku wyboru rachunku bankowego - z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 lub pracownikami Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta (PIUM), celem złożenia oświadczenia o przekazywaniu świadczeń na rachunek bankowy i podania numeru tego rachunku;

- w przypadku wyboru karty przedpłaconej - z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu w siedzibie przy ul. Batorego 38/40.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 56 65 77 200.

Czytaj więcej...

Aktywny Samorząd 2014

PFRon aktywnysamorzad

 

Komunikat

dotyczący realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w roku 2014

Już po raz trzeci Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie powierzył Gminie Miasta Toruń realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W imieniu Realizatora tj. GMT realizacją programu na terenie miasta Torunia zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Szczegóły komunikatu

Moduły wsparcia