Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dach nad Twoją przyszłością"

 Od lutego br. w siedzibie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu w ramach projektu „Dach nad Twoja przyszłością” realizowanego z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego trwają kursy zawodowe dla osób bezdomnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa oraz Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia. Dwudziestu uczestników od października 2013r. realizuje założenia projektu a obecnie projektu bierze udział szkoleniach:

- od 11.02. operator wózka widłowego

- od 21.02 pracownik ochrony fizycznej

- od 17.02 pracownik magazynowy z opieką nad terenami zielonymi

- od 03.02 pracownik budowlany z elementami stolarstwa

- w najbliższym czasie rozpocznie się również kurs spawania metodą MAG

Docelowo w projekcie udział bierze 40 osób, które po zajęciach w Klubie Integracji Społecznej sukcesywnie przechodzą aktywizację zawodową. Realizacja projektu przewidziana jest do lutego 2015 roku.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2014

 Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego - 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W obchody akcji włącza się także Departament Spraw Społecznych. W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” pracownicy Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy oraz konsultanci Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii (3 osoby na każdym dyżurze) udzielać będą bezpłatnej pomocy prawnej. Spotkania z prawnikami będą miały miejsce w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Informujemy ponadto, iż nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszych zapisów na spotkanie z prawnikiem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 24 lutego - 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 18.00 natomiast w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00.

Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Pobierz plakat

 

Opracowanie:

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych, luty 2014

 

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek energetyczny

 INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DODATEK ENERGETYCZNY

Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 224) wprowadziło zasadę, że nie pobiera się opłaty skarbowej od decyzji w sprawie dodatku energetycznego.

Zasada ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r.

Osoby, które uiściły opłatę skarbową w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta Torunia, lub na konto Urzędu Miasta Torunia, mogą składać wnioski o jej zwrot do Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126b.

Druk wniosku o zwrot jest dostępny jako załącznik do niniejszej informacji.

Druk wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Dodatek energetyczny - marzec 2014

DODATEK ENERGETYCZNY - nowe świadczenie od 01.01.2014r. dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

Zmiana informacji szczegółowej

Informacja o zapytaniu ofertowym

Informuję, o możliwości składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu czynności związanych z pełnieniem funkcji asystenta ds. finansowych i administracyjnych w związku z realizacją Programu Rewitalizacja Społeczna pt.„Rewitalizacja Społeczna na Bydgoskim Przedmieściu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy cywilnoprawnej – umowy o świadczenie usług w wymiarze 80 godzin / miesięcznie.