Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Nabór na Beneficjentów Ostatecznych do projektu p.n. „ Internet - świ@t w twoim domu”

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór na Beneficjentów Ostatecznych do projektu p.n. „ Internet - świ@t w twoim domu”.

Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw domowych na terenie miasta Torunia, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

W dniu 05 kwietnia 2013 roku w Toruniu pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasta Toruń została podpisana umowa w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W imieniu Realizatora tj. Gminy Miasta Toruń realizacją programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

                                                                                                          czytaj dalej

Moduły, obszary wsparcia i zadania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – rok 2013

Święto Kobiet w MOPR

Dnia 08.03.2013r. o godz. 17:00 MOPR w Toruniu miał przyjemność w kameralnym gronie świętować "Święto Kobiet".

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

22.02.2013

W ramach obchodzonego w dniach 25.02.2013 r. - 02.03.2013 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Dziale Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 12, dnia 01.03.2013 r., w godz. 11.00 - 15.00 dyżurować będą Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

 

Policjanci będą udzielać informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.

Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

3.02.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu uczestniczy we wdrażaniu pilotażowego projektu mającego na celu przetestowanie opracowanych standardów usług pomocy i integracji społecznej. W Toruniu projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne "CISTOR". Wiecej informacji > kliknij tutaj.