MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Aktualności

I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
25.09.2023

W Urzędzie Miasta Torunia w miniony piątek odbyło się I posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania Prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył powołania członkom zespołu.

 

Zgodnie z §2  ust. 2 uchwały nr 1139/23 Rady

Mieszkania dla nowych rodzin zastępczych w Toruniu!
25.09.2023

Zostań rodzicem zastępczym!
W Toruniu już blisko 300 rodzin zdecydowało się pełnić funkcję rodziny zastępczej, a 13 prowadzi rodzinne domy dziecka, zapewniając opiekę blisko 500 dzieciom.
Każdego roku liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, w tym instytucjonalnej pieczy zastępczej, tak jak domy dziecka, jest coraz większa. Liczba

Konferencja Szkoleniowa o przeciwdziałaniu przemocy domowej
20.09.2023

Wczoraj w Centrum Dialogu w Toruniu odbyła się Konferencja szkoleniowa w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. To wydarzenie skierowane było do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W Konferencji  uczestniczyli m.in. dzielnicowi,