Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Rozwój Usług Społecznych - projekt EFS: Relacja z klubu na Podgórzu

W zeszłym tygodniu w ramach zajęć terapeutycznych pn. ,,Mozaika artystyczna - świat wyczarowany z kolorowych szkiełek” każdy z uczestników zaprojektował i wykonał własną mozaikę z gotowych, szklanych elementów - lusterka. Zajęcia pozwoliły uczestnikom zdobyć nowe umiejętności, pobudziły wyobraźnię, wyrabiały cierpliwość i usprawniały motorykę małą.

 

 
Więcej informacji o projekcie można uzyskać w tym miejscu.

 

Zapraszamy wszystkich zaintertesowanych.

Rozwój Usług Społecznych - projekt EFS: Relacja z klubu na Starówce

W zeszłym tygodniu w klubie samopomocy na Starówce odbyły się warsztaty plastyczne, w ramach których seniorzy zdobili metodą decoupage różne przedmioty codziennego użytku takie jak filiżanki, słoiczki, wazoniki oraz deseczki kuchenne.
Ponadto 26 września odbyły się zajęcia animacyjne: Włączanie się podopiecznych w kulturalne, artystyczne życie społeczności miasta Torunia w ramach których seniorzy odwiedzili toruńską jaskinię solną oraz Planetarium.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w tym miejscu.

 

Zapraszamy wszystkich zaintertesowanych.

Teraz My! - projekt EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu rozpoczyna realizację projektu „Teraz MY!”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności podjęcia pracy przez 20 osób bezrobotnych, w tym 10 osób orzeczeniem o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych, które przejdą indywidualnie zaplanowaną ścieżkę reintegracji, objęte zostaną usługami aktywnej integracji, nabędą nowe kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, a w konsekwencji co najmniej 5 osób podejmie zatrudnienie.

 

Więcej o projekcie Teraz My! można znaleźć tu

 

Chętnych zapraszamy.
 

 

PODWÓRKO – POKAŻMY IM ŚWIAT

W miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r. w ramach projektu socjalnego „Podwórko – pokażmy im świat” pracownicy socjalni Zespołu Usług Społecznych nr 1 zorganizowali wakacyjne animacje dla dzieci z rejonu Polnej. Spotkania były realizowane na placach zabaw przy ulicy Rolniczej w Toruniu. Powyższe zajęcia miały na celu propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci w czasie wakacji letnich, integrację dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałym środowiskiem lokalnym i jednocześnie profilaktykę uzależnień. Działania były realizowane poprzez zorganizowanie różnego rodzaju gier i zabaw sportowych dla dzieci, np. siatkówka, piłka nożna, ringo, berek, „baba jaga patrzy”, skakanki, twister itp. Przeprowadzono wiele rozmów z dziećmi i ich rodzicami na temat uzależnień.
Poprzez powyższe spotkania zapewniono dzieciom bezpieczny i aktywny wypoczynek oraz integrację środowiska lokalnego.

Maria na stronę

Tak było - „Ciekawie w mieście”

W okresie od czerwca do lipca 2017 r. w ramach pracy socjalnej w rejonie Świętopełka oraz Starówka realizowany był projekt socjalny„ Ciekawie w mieście”. Działania projektowe zostały skierowane do 15 dzieci oraz ich rodziców. ciekawie w mieścieCelem działań projektowych było zaproponowanie dla rodziców i dzieci ciekawych form spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania oraz indywidualne rozmowy z rodzicami na temat konieczności poświęcania czasu dzieciom szczególnie w okresie wakacji.
W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

  • indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami na temat spędzania czasu wolnego w tym rozdanie informacji na temat atrakcji dla dzieci w okresie wakacyjnym /spotkania w miesiącu czerwcu 2017 r./
  • wyjście do Ogrodu Zoo botanicznego w Toruniu
  • wizyta w Manufakturze Cukierków w Toruniu
  • wspólne wyjście do Centrum Sztuki Współczesnej na seans filmowy
  • dodatkowo dzieci wzięły także udział w rejsie po Wiśle