MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » Kontynuacja wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Kontynuacja wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoba niepełnosprawna

W latach 2024-2028 będzie kontynuowana pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Nasze toruńskie programy wsparcia ruszają już od stycznia 2024r.

Tak jak w ubiegłych latach, rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby dorosłe legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły pobierać świadczenia, ale tym razem w wysokości 200 zł miesięcznie! Taka kwota świadczenia będzie obowiązywać w 2024 roku, natomiast w kolejnych latach Rada Miasta Torunia będzie podejmować decyzje o wysokości świadczenia, jednak w kwocie nie niższej niż 200 zł.

Ponadto rozszerzamy grupę osób uprawnionych do świadczenia dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i od nowego roku o świadczenie będą mogły się ubiegać osoby uprawnione do świadczenia uzupełniającego* w wysokości od 400 zł do 500 zł (w aktualnym stanie prawnym do świadczenia uprawnia kwota 500 zł).

*świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. Urz. z 2023 r. poz. 156 z późn. zm.).

W przyszłym roku na te świadczenia planujemy wydać ok. 4 mln!

UWAGA!

Należy złożyć NOWY wniosek o wypłatę świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami!

TERMINY:

  • dla dzieci

wnioski można składać od stycznia 2024 r. (żeby otrzymać świadczenie za styczeń wniosek należy złożyć do 31.01.2024r.);

  • dla dorosłych

wnioski można składać od stycznia 2024 r. (żeby otrzymać świadczenie za styczeń wniosek należy złożyć do 29.02.2024r.).

W przypadku wniosków składanych w styczniu 2024 r. ustalanie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie do 31 marca 2024 r.

Wnioski będzie można składać:

  1. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (należy przesłać do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie skan wypełnionego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami),
  2. w formie papierowej –  w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy  ul. Batorego 38/40.

Uchwała w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2024 – 2028

Uchwała w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2024 – 2028

Druki wniosków można pobrać ze strony Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Źródło: Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie