MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Nawigacja:

Strona główna » Aktualności » Wsparcie dla mieszkańców Torunia przebywających w DPS

Wsparcie dla mieszkańców Torunia przebywających w DPS

Grafika poglądowa

Jedną z podstawowych form pomocy dla osób wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji jest zabezpieczenie miejsc w domach pomocy społecznej.
Mieszkańcy Torunia w pierwszej kolejności kierowani są do Domu Pomocy Społecznej im. Leona Szumana przy ul. Szosa Chełmińska oraz do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera, a w przypadku braku wolnych miejsc w tych domach, osoby z terenu GMT są kierowani do innych placówek na terenie całego kraju. W tym roku w budżecie GMT zaplanowano środki na pokrycie odpłatności za mieszkańców Torunia na kwotę 25 000 000 zł.
W domach pomocy społecznej prowadzone są m.in.

  •     usługi opiekuńcze, tj.: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację (w tym pielęgnację w czasie choroby), opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem;
  •     usługi bytowe, tj.: miejsce pobytu, wyżywienie, utrzymanie czystości;
  •     usługi wspomagające, tj.: umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, itd.

Sposób świadczonych przez DPS usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również ich indywidualne potrzeby oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności.
GMT pokrywa różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania, a wpłatami mieszkańców. Ponad 65% kosztu utrzymania jednego mieszkania pokrywa GMT.